Vit hva du spiser!


Hos oss har du mulighet til å velge ditt eget lam som du følger fra det blir født i april/mai til det slaktes på høsten. Hvis du ønsker, er det mulig å kjøpe kjøtt og/eller skinn fra ditt lam. 

GAMMAL NORSK SPELSAU

Gammal Norsk Spelsau er en gammel norsk rase som har historie helt tilbake til jernalderen. Navnet har sin opprinnelse i halen, eller "spælen" som er kort.
Gammal Norsk Spæl er nær beslektet med villsauen, men røyter ikke. Den kommer i mange fargevarianter og mønstre og har ofte horn.
Ullfellen er todelt, med over-og underull og er yndet som pynteskinn.

Dette er en sauerase som den dag i dag lever "som på gamlemåten". De er nøysomme, har lette lamminger og får ikke like mange lam som den Norske Kvite Sauen (NKS).
Den vokser litt saktere og er kjent for fin fettmarmorering i kjøttet. Den har vanligvis lettere slaktevekt enn NKS,


VELG DITT EGET LAM

Vi tilbyr deg muligheten til å bli fadder eller andelseier av et lam.
Som fadder vil du få muligheten til å følge oppveksten til et vanlig norsk lam.
Våre lam går ikke på fjellet, men beiter på Hurum med daglig tilsyn, som gjør det mulig å besøke det med jevne mellomrom.
Som "fadder" gir du lammet navn.
Det er dessverre slik at vi ikke kan beholde alle lam, så om du vet at du ikke ønsker kjøtt eller skinn, er det lurest å velge et søye lam, da vi beholder noen lam til videre produksjon hvert år.KJØP KJØTT OG SKINN

Hurum Lam gir deg muligheten til å følge maten din fra fødsel til bords. Noen kan syns at dette blir for personlig, mens andre ønsker nettopp det å vite hvordan norsk matproduksjon foregår.

Gjennom "fadderordningen" får du mulighet til å kjøpe kjøttet eller skinnet fra ditt lam.

Kjøttet leveres et par dager etter slakting, ferdig oppdelt hvis ønskelig. Du vil bli varslet når ditt lam er stort nok.
Om du ønsker å kjøpe lammekjøtt, men ikke har lyst til å vite hvem du spiser, er det selvfølgelig mulighet til det også.
Vi har mange lam av Norsk Kvit Sau som vi kan ta i retur fra slakteriet,

Det er også anleding til å bestille skinnet fra ditt lam.
På grunn av garvingen tar det ca. 4 mnd før dette kommer i retur