GRAVER GÅRD

Gården hører til den eldre bebyggelsen på Hurum. 
Tidligere tilhørte gården familien Larsen, men ble kjøpt av oss i 2013.

Driftsbygningen er fra 1896 og bolighuset har ukjent byggår.
Idag leies boenhetene ut, mens driftsbygningen er endel av gårdsdriften på Grønnsletta Gård.