Pakkeløsninger

Om du ønsker å delta som andelshaver, er inngangskostnaden 
kr 500,-  for en fadderordning.

Inkludert i denne prisen er valg av eget lam, gi denne et navn og få månedlige nyhetsbrev gjennom sesongen.

Det vil bli arrangert åpne dager gjennom våren og sommeren, der det blir anledning til å komme og hilse på.

Om du i tillegg ønsker kjøttet fra ditt lam, koster dette kr 2000,-
(i tillegg til fadderordningen. Slaktevekt ca. 16 kg)

Det er også mulig å få skinnet fra ditt lam. Dette koster kr 1400,-
(i tillegg til fadderordningen. Ca. 4 mnd. leveringstid etter slakt)